De WWFT check

WWFT check

De WWFT heeft als doel om witwassen en het financieren van terrorisme te bestrijden. De WWFT staat dan ook voor wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. In de afgelopen jaren wordt er sterk gecontroleerd op de navolging van de WWFT. Niet elke onderneming valt onder deze wet. Ondernemingen die wel onder deze wet vallen zijn verzekeraars, financiële instellingen, advocatenkantoren, beleggingsinstanties, etc. Wanneer jouw onderneming onder de WWFT valt, is het belangrijk dat je de eisen die deze wet als ondernemer naleeft. Dit omdat wanneer je dit niet doet, dit negatieve gevolgen kan hebben voor jouw onderneming. Om aan de WWFT te voldoen is het belangrijk dat je de WWFT check uitvoert.

Wat houdt de WWFT check in?

Wanneer je als ondernemer de regels vanuit de WWFT niet opvolgt, kan de overheid je hier een forse boete voor geven. De WWFT heeft twee belangrijke kernverplichtingen vastgesteld. Namelijk het cliëntonderzoek en het maken van een melding bij verdachte situaties. Je wilt als ondernemer graag weten of je te maken hebt met betrouwbare klanten. Je wil immers niet graag zaken doen met mogelijke criminelen. Dit omdat hierdoor jouw onderneming reputatieschade op kan lopen. De WWFT streeft naar een risicogeoriënteerde benadering. Dit wil zeggen dat ondernemingen of instellingen zelf een inschatting maken van de risico’s die het samenwerken met bepaalde klanten met zich mee kunnen brengen. Wanneer je als ondernemer bemerkt dat er ongewone transacties worden gedaan door een specifieke klant, is het belangrijk dat je hier melding van maakt. Ook al bestaat er alleen een vermoeden en kun je niets bewijzen. Helaas zijn er aan de dag van vandaag nog steeds veel fraudeurs, die fraude plegen met grote sommen geld, of illegaal verkregen geld proberen wit te wassen. De WWFT check is er dus voor bedoeld om jouw onderneming zoveel mogelijk in te dekken tegen criminele praktijken.

Het naleven van de WWFT

Het naleven van de WWFT kan mogelijk wat extra administratieve taken met zich meebrengen. Echter zijn er diverse softwareprogramma’s verkrijgbaar waardoor de opvolging van de WWFT door jouw onderneming of instelling grotendeels automatisch verloopt. Wanneer er dan verdachte situaties worden waargenomen door zo’n softwareprogramma, zal je hier melding van krijgen. Je kunt vervolgens de melding onderzoeken en hier wel of geen verdere acties op ondernemen. Wanneer je de WWFT als onderneming niet naleeft kan dit negatieve gevolgen hebben voor jouw onderneming. Je kunt een forse boete krijgen vanuit de overheid, maar ook kan er een gerechtelijke procedure worden opgestart. Dit is iets wat je als ondernemer graag wil voorkomen. Je wil immers niet dat jouw onderneming reputatieschade oploopt. Het is daarom van belang dat je de WWFT check steeds opnieuw uitvoert. Je kunt aan de dag van vandaag niet zomaar meer iemand vertrouwen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *